بانکه پنجره دار 1 لیتریونیک5975

بدنه استیل ضد زنگ رنگ سفید
مناسب نگهداری انواع مواد غذایی
4 عدد
گنجایش 1 لیتر