میز اطو پایه کوتاه یونیک

 
میز اطو پایه کوتاه 7025، یونیک، بایونیک، روکش نسوز، دارای مرغوب ترین نوع ابر برای اتو کشی بهتر، دارای 4 حالت ارتفاع