میزاطو پایه بلند پریزدار یونیک

میز اطو پایه بلند7050، قابل تنظیم در چهار ارتفاع، در طرحهای روکش مختلف و جذاب، دارای اسفنج بسیار مرغوب جهت اطوکشی بهتر، دارای کفی از جنس ABS نو ، مقاوم و سبک