سرویس 17 پارچه homara

سرویس آشپزخانه  هم آرا 
ظرف برنج با ابعاد: 28.5 × 28.5 × 47 سانتی‌متر و وزن: 1800 گرم
سطل زباله با ابعاد: 32.5 × 27.5 × 43.5 سانتی‌متر و وزن: 2350 گرم
دارای سطل داخلی
سبزی خشک‌کن با ابعاد: 25 × 25 × 15.5 سانتی‌متر و وزن: 430 گرم
جای ادویه با ابعاد کلی: 16 × 11.5 × 16 سانتی‌متر و وزن کلی: 480 گرم
ابعاد هر جا ادویه: 4.5 × 4.5 × 12.5 سانتی‌متر و وزن: 60 گرم
4 عدد بانکه سایز 1 با ابعاد: 11.5 × 11.5 × 18 سانتی‌متر و وزن: 275 گرم
بانکه سایز 2 با ابعاد: 16 × 16 × 22 سانتی‌متر و وزن: 540 گرم
بانکه سایز 3 با ابعاد: 20 × 20 × 36.5 سانتی‌متر و وزن: 780 گرم
جا ماکارونی با ابعاد: 11.5 × 11.5 × 29 سانتی‌متر و وزن: 420 گرم
قابلیت شست‌وشو
دارد