سطل قند و شکر استیل یونیک 1612

سایز ظرف قند: قطر دهنه 25 سانتیمتر و ارتفاع 24.5 سانتیمتر
سایز ظرف شکر: قطر دهنه 16 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر
جنس بدنه: استیل