میوه خوری آسیا

میوه خوری آسیا - تحت لایسنس ترکیه - جنس فلز زاماک - رنگ ثابت  - طلایی نقره ای