سینی آسیاشش نفری

تحت لایسنس ترکیه - جنس فلز زاماک - رنگ ثابت  - طلایی نقره ای