بانکه هومکت گلدار - سایز 5

بانکه هوم کت مدل Flower - سایز 5 - 83گرمی10.5*10.5.22