سبد میوه بزرگ لیمون

ابعاد   عرض 30   ارتفاع 14
سبد میوه بزرگ لیمون با پایه کرم