ست کاسه و آبکش 4 گوش (2)

ابعاد   طول 24   عرض 27   ارتفاع  11.5