سرویس 8 پارچه لگن و آبکش نسیم

ابعاد   طول 47   عرض 38.5   ارتفاع 16