پارچ کریستالی گرد کوتاه

ابعاد   طول 17   عرض 11.5   ارتفاع 16.5