دراور چهار کشوی 6 لیمون

ابعاد طول 19 عرض 13.5 ارتفاع 20.5