دراور سه کشوی 4 لیمون

طول:25 سانتی متر                             عرض:18 سانتی متر                              ارتفاع:27.5 سانتی متر