سرویس آشپزخانه لیمون 22 پارچه گرد

سروس شامل:( درب شفاف )
جابرنجی 12 کیلویی
سطل زباله آرام بند 12 لیتری
ترازوی آشپزخانه جدید
ست ادویه 6 عددی 
ست 2 عددی قند و شکر 3 کیلویی با هدیه 3 عدد پیمانه
جاماکارونی 2/1 لیتری
ست حبوبات 1/7 لیتری 4عدد
ست حبوبات 480 میلی لیتری 4 عدد
ظرف روغن 750 میلی لیتری
به همراه ترازوی دیجیتال جدید لیمون و 3 پارچه هدیه