سطل و فرچه طرح جور لیمون182208

دارای یک سطل زباله، یک فرچه،که همگی از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت ساخته شده اند. سطل این سرویس از نوع سطل های پدالی بوده و به راحتی تخلیه و نظافت می گردد. همچنین مواد اولیه استفاده شده در این محصول، مقاوم به رطوبت و ضربه می باشد، سطل زباله پدالی با ابعاد 28 × 20 سانتی متر، فرچه با ابعاد 40 × 9/5 سانتی متر