جاماکارونی اسپرسو زیبا

مشخصات محصول
جنسشیشه
ابعاد / وزنقطر: 9 ارتفاع: 28
مناسب براینگهداری انواع ماکارونی